Doelstelling POCNN
We zijn een platform voor de ondernemingsraden van Friesland, Drenthe en Groningen die werkzaam zijn in de Sociale Werkbedrijven (w.o. de Sociale Werkvoorziening). Doelstelling is het uitwisselen van informatie en kennis te bevorderen. Hiertoe houden wij periodiek (plenaire) vergaderingen en organiseren studiedagen. Ook worden er jaarlijks een themadag georganiseerd waarbij alle OR leden van de aangesloten ondernemingsraden welkom zijn. 
POCNN maakt weer onderdeel uit van het MZSW (medezeggenschap Sociale Werkbedrijven)
(Door de coronapandemie hebben wij uiteraard onze activiteiten flink moeten aanpassen, maar met  ie in februari 2022 aangekondigde versoepelingen hopen we dat niet meer nodig zal zijn) 

 Terugblik op twintig jaar POCNN
We zijn opgericht in Friesland als een gezamenlijke platform van Groningen, Friesland en Drenthe. We hebben de afgelopen twintig  jaar gewerkt aan ondersteuning van onze deelnemers op het gebied van medezeggenschap. Er was aandacht vanuit Den Haag, van Ahmed Aboutaleb, Sadet Karabulut en Jetta Klijnsma die ons als platform ondersteunden. We hebben veel directeuren van SW bedrijven en wethouders uit verschillende noordelijke gemeenten ontvangen. Er is contact gelegd met veel scholingsinstituten, die daardoor ook de kans kregen om hun netwerk te vergroten. We hebben het gehad over allerlei zaken die de SW de afgelopen twintig jaar hebben beziggehouden. De participatiewet is daar wel de meest interessante van. We hebben Den Haag onze visie gegeven op alle ontwikkelingen. We willen niet zeggen dat ons advies is overgenomen, maar de SER kwam daar wel heel dicht bij. We hebben  onze leden ondersteund door informatie uit te wisselen en platformdagen en studiedagen te organiseren. Kortom, we hebben in de afgelopen twintig jaar wel bewezen dat we er zijn en dat we bestaansrecht hebben.