Het POCNN is een OR Platform waarin vertegenwoordigers van ondernemingsraden van de SW bedrijven uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe zitting hebben.
De letters "POC" staan voor "Provinciaal Ondernemingsraad Contact". De letters NN staan voor "Noord Nederland". Per schap hebben 2 ondernemings- raadsleden zitting in het POC.

 

Doelstelling POCNN

Het uitwisselen van gedachten onder ondernemingsraadsleden van de aangesloten bedrijven met als doel meer, effectiever en gerichter uitvoering te kunnen geven aan medezeggenschap, zoals bedoeld in de WOR (Wet op de ondernemingsraden).
Het jaarlijks organiseren van een themadag bestemd voor alle OR leden van de aangesloten bedrijven. Voor deze dag worden tevens de directies, de vakbonden en de verantwoordelijke politieke bestuurders uitgenodigd.

 

Andere activiteiten

Vanuit het POCNN zijn wij vertegenwoordigd in het landelijk platform het ORSW.
We onderhouden in het kader van medezeggenschap contacten met vakorganisaties het SBCM andere platforms in de SW en proberen op deze manier inhoud te geven aan medezeggenschap binnen onze eigen bedrijven. Daarbij worden we ondersteund door diverse organisaties en scholingsinstituten.

 article separator

Secretariaat POCNN  |  Electronicaweg 5  |  9503 GA Stadskanaal  |  0599-692070  |  Disclaimer  |  Reglement POCNN