Op 10 november 2010 hield de POCNN een geslaagde themadag

Het Thema van deze feestelijke dag was  "Ontwikkeling en doorstroom" en werd gehouden bij Meursinghe in Westerbork.
Om te beginnen werd er deze dag  stil gestaan bij het feit dat de POCNN 11 jaar bestaat en dit de 10e POC themadag is.

Het POCNN heeft in de loop van 10 jaar zichzelf wel bewezen. De doelstelling die omschreven is bij de oprichting is nog steeds actueel . Ook dit jaar is het weer een druk bezette dag geweest.

 

Lees hier het complete dagprogramma en het verslag van de hele dag.

Programma van de dag

Verslag van de Themadag

 

DSC_0
terug  album 1/138  verder

 

Presentaties:

bullet oranje   Wim Ravenhorst, “De pilot op de loondispensatie” 10-11-2010.pdf

bullet oranje   Marcel Tiere van Pantar, “Signaleringskaart_POCNN” 10-11-2010.pdf

 

Afsluiting:

De dag werd afgesloten door Lucas Stevenick de dagvoorzitter. Die door middel van een heldere samenvatting goed aangaf waarover het deze dag ging. Duidelijk met een boodschap naar de toekomst om toch vooral elkaar te blijven opzoeken en benaderen om medezeggenschap zoveel mogelijk gestalte te geven en te bevorderen.
Als laatste werd deze dag afgesloten door de vice-voorzitter Froukje van der Wal die de nog aanwezige sprekers bedankte en verblijde met een blijk van waardering. Verder werdt iedereen bedankt voor zijn haar aanwezigheid en een ieder wel thuis gewenst. Iedereen kon terugkijken op een zeer geslaagde dag.

Secretariaat POCNN  |  Electronicaweg 5  |  9503 GA Stadskanaal  |  0599-692070  |  Disclaimer  |  Reglement POCNN